Sri:
  thiruman
  ।।श्री लक्ष्मीहयग्रीव परब्रह्मणे नम:।।
  ।।श्रीमते भगवद् रामानुजाय नम:।।
  ।।श्रीमते ​निगमान्त महादेशिकाय नम:।।
  ।। श्रीमद अभिनव वागीश ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल महादेशिकाय नम:।।

  Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swami Mutt

  Welcome

  Enter